Page 13

telen&trends

Uitgelicht telen&trends 13 daarnaast warm pleitbezorger van de kredietunies voor de Vereniging van Kredietunies in Nederland. Hij gebruikte Svensson telen&trends 2014 om deze financieringsvorm onder de aandacht te brengen van de glastuinbouw. Gieben: “Een kredietunie is een coöperatie van kleine en middelgrote ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geld ter beschikking stellen en aan de andere ondernemers uitlenen. Deze vorm van maatschappelijk bankieren is gebaseerd op vertrouwen en niet op wantrouwen. Investeren in een kredietunie levert potentieel een beter rendement op dan je geld op een spaarrekening zetten. Het is overigens aan de leden van een kredietunie om te bepalen hoe een batig saldo wordt aangewend; korting op betaalde rente, verhoging op de spaarrente of toevoeging aan de reserves.” Krediet tot 250.000 euro De opzet is dat een groep tuinders een lokale kredietunie opzetten. Het zou een kredietunie per plaats, regio of een branche kunnen zijn. Het voorbeeld geeft op dit moment de Bovag. De brancheorganisatie voor garagisten richtte begin 2014 de Kredietunie Mobiliteitsondernemers op. Gieben: “Het is een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk van, voor en door garagehouders. Deze kredietunie maakt het gemakkelijker om kredieten tot een kwart miljoen euro te krijgen. Garagehouders kunnen met dit geld investeringen doen in bijvoorbeeld hefbruggen en computergestuurde uitlijnapparatuur. Een kredietunie van, voor en door glastuinders kan zorgdragen voor kredieten die banken niet meer verstrekken om een verbouwing mogelijk te maken. Het is aan de ondernemers om het initiatief te nemen tot de oprichting van een kredietunie. De Vereniging van Kredietunies staat klaar om ze met raad en daad bij te staan.” De opkomst van de kredietunie heeft nog een ander voordeel. De klacht van ondernemers is dat bij banken nauwelijks nog kennis aanwezig is over de branche waar ze actief in zijn. “Het zijn spreadsheetkijkers geworden die alleen nog maar oog hebben voor return on investment,” zegt een tuinder tijdens Svensson telen&trends 2014 tegen Bartout Gieben, die dat ook beaamt. Gieben: “Kredietgevende leden fungeren als coach voor ervaren of “Investeren in een kredietunie levert potentieel een beter rendement op dan je geld op een spaarrekening zetten.” beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij komen over het algemeen uit de sector, of hebben een specialiteit waar de kredietnemer behoefte aan heeft. Zij voegen vakinhoudelijke kennis toe. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. Er wordt zowel naar de vent of vrouw als naar het plan gekeken. Het businessplan kan nog zo goed zijn, maar als het team niet sterk is dan dient eerst het team rond de ondernemer versterkt te worden. We doen dit alles onder het motto van: not for profit, not for charity, but for mutual service.” Informatie: www.kredietunienederland.nl


telen&trends
To see the actual publication please follow the link above