Page 40

telen&trends

Vijf oplossingen voor een beter klimaat... Om meer overzicht naar installateurs en tuinders te bieden, groepeert Svensson haar schermen van nu af aan in vijf productfamilies. Harmony en Obscura zijn bekende familienamen. Luxous, Solaro en Tempa zijn nieuw. Beter overzicht om gerichter advies te geven voor een beter teeltresultaat, maar uiteindelijk ook een beter bedrijfsresultaat. Uit de fabrieken van Ludvig Svensson komen meer dan honderd soorten klimaatschermen. Voor het ‘regelen’ van het zonlicht tot het besparen van energie is er een scherm of een combinatie van schermen, toegespitst op elk type gewas. Aan deze ontwikkeling komt geen einde, licht Per Holgerson, R&D Manager bij Svensson toe. “Specialisatie leidt tot betere prestaties. Voor specifieke klimaatsituaties ontwikkelen we custom-made schermen om een kas beter te laten presteren. Uiteindelijk, hoe specifieker de schermoplossing is, hoe rendabeler een teler kan werken.” Het aantal schermen en toepassingen zal in de toekomst alleen maar toenemen. Om meer overzicht te krijgen besloot Svensson om de schermen te verdelen in vijf productfamilies. Anders Ludvigson, directielid van Svensson, over deze bundeling: “Het geeft meer transparantie. Het begrijpen van de effecten van verschillende klimaatschermen is een complexe materie. We willen het gemakkelijker maken voor iedereen om te begrijpen wat onze producten doen. Het wordt met de vijf productfamilies makkelijker het juiste scherm te selecteren en daarmee het exacte schermniveau en de benodigde energiebesparing te bereiken.” Winstgevender maken van kassen Klimaatschermen zorgen niet alleen voor een beter klimaat in de kas, maar uiteindelijk ook voor een rendabelere 40 telen&trends bedrijfsvoering. “Telers hebben een gigantische sprong voorwaarts gemaakt de afgelopen jaren. Door het gebruik van schermen is de kwaliteit en de kwantiteit van de productie toegenomen en het energieverbruik significant verminderd,” constateert Ludvigson. “Maar het vak van de teler is concurrerender dan ooit. In het licht van deze ontwikkeling gaan we ons ook meer richten op de economische aspecten van de bedrijfsvoering.” In veel gevallen kan het zo zijn dat met een relatief kleine investering het bedrijfsresultaat een sprong voorwaarts maakt: door de behaalde energiebesparing of de betere kwaliteit van groenten of bloemen. Anders Ludvigson: “Vandaag de dag kunnen de kleinste dingen in de kas de grootste impact op het bedrijf van de teler hebben. Dit is nu precies de reden waarom we duidelijker de economische voordelen van onze schermen gaan kwantificeren. Een voorbeeld daarvan is onze energiebesparende app. We gebruiken deze app om de energiebesparing te berekenen bij verschillende schermopties.” De Svensson familie bestaat uit: Harmony, Obscura, Luxous, Solaro en Tempa. Hiernaast in het kort een uitleg van de vijf schermfamilies. Meer informatie is te vinden op www.ludvigsvensson.com of neem contact met de adviseurs van Svensson.


telen&trends
To see the actual publication please follow the link above