Page 7

telen&trends

Visie telen&trends 7 om in te schatten wat de energieprijzen op lange termijn gaan doen.” Tegelijk is de energiebehoefte van de Nederlandse glastuinbouw verschoven van gas naar elektriciteit, zegt Bakker. “De belichtingsniveaus zijn toegenomen. We gaan steeds minder luchten en meer recirculeren. Beschik je over aardwarmte dan heb je minder gas nodig, maar meer elektriciteit. Dan is het de vraag: hoe wek je die elektriciteit op?” Ongeveer 70 procent van de telers beschikt over een WKK-installatie, maar het is de vraag of dat zo blijft. “Als je veel belicht of een hoge elektriciteitsvraag hebt, kun je die met een WKK efficiënt afdekken. Het hangt ook af van de vraag naar warmte en CO2 op je bedrijf. En van je verwachtingen ten aanzien van de sparkspread, de verhouding tussen elektriciteitsprijs en gasprijs. Dat blijft een risico. Er is vroeger veel bijverdiend met WKK’s, soms door hoge piekprijzen. Maar die tijden zijn voorbij. Er wordt veel geïnvesteerd in duurzame energie in Duitsland en Noorwegen. Wat betekent dat de elektriciteitsprijzen niet snel zullen stijgen, eerder zullen stabiliseren.” De beperkingen van aardwarmte Als WKK’s geen mogelijkheden meer bieden om op de onbalansmarkt wat bij te verdienen, wat is dan een slimme strategie? Bakker: “Wat telers primair moeten doen, is hun energievraag verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van energieschermen. Daarna moeten ze de teeltcondities in de kas optimaliseren, voor een maximale productie. De energievraag die je dan nog over hebt, moet zo duurzaam mogelijk worden ingevuld. In die volgorde.” De verduurzaming van de glastuinbouw zal vooral moeten komen van aardwarmte en Het Nieuwe Telen, zo staat te lezen in het Energieakkoord. Over aardwarmte is Bakker duidelijk enthousiast: “Ik heb zelf meegewerkt aan de eerste verkennende studies in 2004 en ben nog een tijdje ambassadeur voor geothermie geweest. We zijn nu tien jaar verder. Er draaien acht putten en er komen nog steeds nieuwe bij.” Geothermie verlaagt de CO2-footprint van glastuinbouwproducten en biedt telers zekerheid over de energiekosten op lange termijn. Dat zijn de voordelen. “Daar staan “De energiebehoefte van de Nederlandse glastuinbouw is verschoven van gas naar elektriciteit.” hoge investeringen tegenover. Ook heb je allerlei vergunningen nodig voor je kunt boren. Technisch gezien lukt het allemaal wel, al kleven er ook risico’s aan.” Aardwarmte is dus niet voor iedereen weggelegd. Het vraagt ook veel ruimte, omdat de aan- en afvoerput een flink stuk uit elkaar moeten liggen. “Per bron heb je grofweg een gebied van één bij drie kilometer nodig. We zijn dus fysiek beperkt in het aantal putten dat we kunnen slaan, zeker >>


telen&trends
To see the actual publication please follow the link above